Έγκριση εκμίσθωσης, κατ’ άρθρο 24§8, τελευτ. εδάφιο, Ν. 4182/2013 ακινήτου (καταστ.) 61,00 τ.μ. επί της οδού Δάμωνος 25 στην Θεσ/νικη ιδιοκτησίας κατά 50% του κληροδοτήματος «Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα» με έδρα την Τοπ. Κοινότητα Κλεισούρας Καστοριάς

Έγκριση εκμίσθωσης, κατ’ άρθρο 24§8, τελευταίο εδάφιο, Ν. 4182/2013 ακινήτου (καταστήματος) 61,00 τ.μ. επί της οδού Δάμωνος 25 στην Θεσσαλονίκη ιδιοκτησίας κατά 50% του κληροδοτήματος «Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα» με έδρα την Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας Καστοριάς .pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας