Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2018 του Κληροδοτήματος Χριστιανικής Κοινότητα Τ.Κ Καπεσόβου

Απολογισμός έτους 2018 του Κληροδοτήματος Χριστιανικής Κοινότητα Τ.Κ Καπεσόβου.pdfpdf

Ισολογισμός έτους 2018 του Κληροδοτήματος Χριστιανικής Κοινότητα Τ.Κ Καπεσόβου.pdfpdf

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας