Παύση λειτουργήματος κηδεμόνα επί της κληρονομιάς του Κόντη Γεώργιου του Αθανασίου και της Αγαθής και παράδοση της κληρονομιάς στους εξ’ αδιαθέτου κληρονόμους

Παύση του λειτουργήματος της κηδεμόνα επί της κληρονομιάς του Κόντη Γεώργιου του Αθανασίου και της Αγαθής και παράδοση της κληρονομιάς στους εξ’ αδιαθέτου νομιμοποιηθέντες κληρονόμους, επειδή διαπιστώνεται το κληρονομικό τους δικαίωμα κατ’ άρθρο 62 παρ.3 του Ν. 4182/2013. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας