Περίληψη της απο 1-8-2019 αίτησης του Δήμου Ιωαννιτών, περί επωφελέστερης εκπλήρωσης της βούλησης της διαθέτιδος "Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή"

Περίληψη της απο 1-8-2019 αίτησης του Δήμου Ιωαννιτών και με αύξων αριθμό κατάθεσης δικογράφου 228/2019, περί  επωφελέστερης εκπλήρωσης της βούλησης της διαθέτιδος Αλεξάνδρας  -  Ελένης  Γκαστή . pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας