Περίληψη της απο 12-11-2018 αίτησης του Δήμου Ιωαννιτών περί επωφελέστερης εκπλήρωσης της θέλησης της διαθέτιδος "Φερενίκης Καλούδη"

Περίληψη της απο 12-11-2018   αίτησης του Δήμου Ιωαννιτών  και με αύξων αριθμό κατάθεσης δικογράφου  447/2018, περί επωφελέστερης εκπλήρωσης  της  θέλησης της διαθέτιδος  "Φερενίκης Καλούδη" pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας