Περίληψη του με αριθμ.κατ.455/2018 δικογράφου πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Ζαγορίου υπέρ της αρίθμ.409/2018 αίτησης ερμηνείας διαθήκης της "Ερρικέττης Ιωαννίδου"

 Περίληψη του με αριθμ. κατ.455/2018   δικογράφου  πρόσθετης παρέμβασης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία "Δημος Ζαγορίου", υπέρ της αρίθμ. 409/2018 αίτησης   της Διαχειριστικής Επιτροπής   του Κληροδοτήματος  "Ερρικέττης Ιωαννίδου" για την ερμηνεία -επέκταση , συμπλήρωση της βούλησης  της διαθέτιδος "Ερρικέττης Ιωαννίδου". pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας