Διαύγεια - Αίτημα κωδικών
Συμπληρώστε τα πεδία με ελληνικούς χαρακτήρες και
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Όνομα (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
Eπώνυμο (*)
Υποχρεωτικό πεδίο
E-mail
Λάθος εισαγωγή
Τηλέφωνο (*)
Invalid Input
...............................................................................................................................................................................
ΓΔ/Δ
Άκυρο Εισαγωγή
Τμήμα (*)
Invalid Input
Σχόλια
Invalid Input
Ο κωδικός χρήστη πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ψηφίο, ένα πεζό λατινικό χαρακτήρα, ένα κεφαλαίο λατινικό χαρακτήρα και έναν τουλάχιστον από τους εξής χαρακτήρες: !@#$%^&*
Κωδικός σύνδεσης (*)
Invalid Input
π.χ. ok#1$86a#2

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά.


Σύντομα θα ενημερωθείτε για το όνομα χρήστη, το οποίο θα είναι της μορφής 50201_XXX, όπου XXX ο μοναδικός σας αριθμός.