Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας κλήρωσης, για το έτος 2019, των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του αρ. 16 του Ν. 4182/2013, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας κλήρωσης, για το έτος 2019, των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του αρ. 16 του Ν. 4182/2013, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. pdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας