Έγκριση αποτελέσματος πρακτικού και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/των φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5), γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και αναλωσίµων εκτυ̟πωτικών συσκευών (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των υ̟πηρεσιών της Α̟ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟πείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, για το έτος 2020.

 

pdfΑπόφαση

pdfΠρακτικό

 

Δ/νση Οικονομικού

Αντώνης Μαυράκος, τηλ: 26513 60319

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας