Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: "Καλλιεργητικές επεμβάσεις - Δασοκομικές εργασίες στο Περιαστικό Δάσος Άρτας" της Δ/νσης Δασών Άρτας

 

zipΤεύχος δημοπράτησης

 

Πληροφορίες:

Δ/νση Δασών Άρτας

Δ. Χελάς – Θ. Κολοβός, τηλ: 26810 - 26360, email: chelas@apdhp-dm.gov.gr

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας