Έγκριση αποτελέσματος πρακτικού και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή/των προµηθευτή ή προµηθευτών φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5), γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και αναλωσίµων εκτυπωτικών συσκευών (CPV: 30192112-9)   για τις ανάγκες των υ̟πηρεσιών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, για το έτος 2020.

 

docΑπόφαση κατακύρωσης

docΠρακτικό 2

 

 

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, fax: 26513 60341, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας