Συνοπτικός Διαγωνισμός, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή ή  προμηθευτών φωτοαντιγραφικού χαρτιού  (CPV: 30197643-5), γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (CPV: 30192112-9)   για τις ανάγκες των υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για το έτος 2020

 

docΔιακήρυξη γραφικών

 

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, fax: 26513 60341, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας