Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Δασών Φλώρινας, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων για την δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για την εφαρμογή της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2020

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους ανωτέρω καταλόγους, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή στις ειδικότερες εργασίες αυτών:

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στην Δ/νση Δασών Φλώρινας, Διοικητήριο Φλώρινας, ΤΚ 53 100, στο ισόγειο, έως και Πέμπτη 27 Μαρτίου 2020.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα ή αντίγραφο Ειδικού Πτυχίου Εργοληπτικού Δημοσίου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.), το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ.

 

pdfΠρόσκληση

 

Πληροφορίες στο τηλ 23850 45757 (εσω. 7) κα Κονσούλη Μαρία.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας