Έγκριση Πρακτικού – Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 11) για την ανάδειξη αναδόχου και την προμήθεια ενός οχήματος για την υλοποίηση του έργου «Operational Fire Danger prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο “OFIDIA 2” στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020»

 

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ.: 26513 60336, fax: 26513 60341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας