Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή/των φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5), γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), και αναλώσιµων εκτυπωτικών συσκευών (CPV: 30192112-9)   για τις ανάγκες των υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2019

 

pdfΑπόφαση έγκρισης πρακτικού


Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60339, fax: 26513 60341, email: lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας