Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης (αξιολόγηση υπο – φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) του Συνοπτικού δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης του Έργου: «Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques» - Aquanex – Interreg IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020

 

pdfΠρακτικό

pdfΑπόφαση

 

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ.: 26513 60336, fax: 26513 60341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας