Προκήρυξη συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης του Έργου: «Conservation and quality assurance of the surface water bodies in Greece and Albania using earth observation techniques» - Aquanex – Interreg IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.

 

pdfΔιακήρυξη


Πληροφορίες
Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. και Κ.Ο.
Βορείου Ηπείρου 20, Ιωάννινα, Τ.Κ.  45 442
Άννυ Κολοβού,  τηλ. 2651 360 336, fax: 2651 360 341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας