Στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, fax, email ανά υπάλληλο) σε μορφή αρχείου .doc:

  τηλ: fax
e-mail:
Γραφείο Συντονιστή    
 

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

pdf(ΦΕΚ 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017)

26513 60300
26513 60301
24613 50116
24613 50117

26513 60304

24613 50134

 
Γενικές Διευθύνσεις (3):    

1. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Γεωργάκη Γεωργία
Γενικός Δ/ντής Εσωτερικής Λειτουργίας
26513 60345
2651360310

ggeorgaki@apdhp-dm.gov.gr

γραμματεία 26513 60306
2651360310
gdel@apdhp-dm.gov.gr 
Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (3ος όροφος)
26510 88120
2651088112

akarali@apdhp-dm.gov.gr

Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (4ος όροφος)
26510 88180
24613 50271
2651088165
mirotis@apdhp-dm.gov.gr 
Διεύθυνση Διοίκησης
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60318
2651360343
dxamb@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (4ος όροφος)
26510 88188
2651088160
kallianezou@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Οικονομικού
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60319 2651360341 ntontis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60333 2651360343 compdept@otenet.gr
 
2. Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Γαζής Δημήτριος
Γενικός Δ/ντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
24613 50135
26510 90211
24610 53197
26510 90244
gazisdim@apdhp-dm.gov.gr
γραμματεία 26510 90207 26510 90244  
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45 000 Ιωάννινα
26510 90226 2651090227 stsipelis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50193 2461053197 filimega@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Βορ. Ηπείρου 17, 454 45 Ιωάννινα
26510 25686 2651064630 akontra@apdhp-dm.gov.gr 
Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45 000 Ιωάννινα
26510 90240 2651090220 mouliaav@apdhp-dm.gov.gr
 
Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50140 2461053280 vlatis@apdhp-dm.gov.gr 
 
3. Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων   
Παπαευθυμίου Νικόλαος
Γενικός Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
26510 88060 2651088059 npapaeythimiou@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (2ος όροφος)
26510 88066 2651088059 atsoumanis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45 500 Ιωάννινα
26510 90251 2651090256 xmarkantonatos@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50260 2461053267  mountzias@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Άρτας
Περιφερειακή Οδός & Δημητρίου 2, 471 32 Άρτα
26810 26360 2681026360  emgorgolis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Γρεβενών
Διοικητήριο, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, 511 00 Γρεβενά
24623 53400 2462353383

ddasgrev@apdhp-dm.,gov.gr

Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας
Παναγή Τσαλδάρη 21, 461 00 Ηγουμενίτσα
26650 23100 2665028345 ddashgu@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (2ος όροφος)
26510 88040 2651088049 pmanis@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Καστοριάς
Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά
24670 26666 2467022230 daskast@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Κοζάνης
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50125 2461053131  ddkoz@apdhp-dm.gov.gr
Διεύθυνση Δασών Πρεβέζης
Λεωφόρος Ειρήνης 83, 481 00 Πρέβεζα
26820 24870 2682024870 ddaspre@apdhp-dm.gov.gr
 
Διεύθυνση Δασών Φλώρινας
Διοικητήριο Πτολεμαίων 1, 531 00 Φλώρινα
23850 24171 2385025722 papaipana@apdhp-dm.gov.gr 
Δασαρχείο Ιωαννίνων
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (2ος όροφος)
26510 88080 2651088089 dasioan@apdhp-dm.gov.gr 
Δασαρχείο Κόνιτσας
441 00 Κόνιτσα
26550 22498 2655022996 ktriantis@apdhp-dm.gov.gr 
Δασαρχείο Κοζάνης
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50230 2461350251 daskozanis@apdhp-dm.gov.gr 
Δασαρχείο Μετσόβου
442 00 Μέτσοβο
26560 41277 2656042891 dasmets@apdhp-dm.gov.gr
Δασαρχείο Τσοτυλίου
500 02 Τσοτύλι
24680 49065 2468032225 palamastheo@apdhp-dm.gov.gr 
       
Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 450 00 Ιωάννινα
26510 28088 2651028055 chstavrou@apdhp-dm.gov.gr
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60300 2651031224 ekrana@apdhp-dm.gov.gr
Αυτοτελές Τμήμα Τ.Α.Σ.
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50186 2461053142 mimitoum@apdhp-dm.gov.gr
Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ - ΠΣΕΑ      
       
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 450 00 Ιωάννινα
 26510 90230 2651090249 fkoutla@apdhp-dm.gov.gr
   

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΖΕΠ, 50 100 Κοζάνη

Βορείου Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα

 

2461350117

2651360300

 

2461350134

2651360304

 

gep@apdhp-dm.gov.gr

gg@apdhp-dm.gov.gr

  •  

 

 

Το οργανόγραμμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας:

 

Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν αναρτηθεί με ευθύνη των Υπηρεσιών και σε περίπτωση μεταβολών, όπως ενημερώσετε το διαχειριστή στο email: ntemos@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν