Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Αθανασίου Δέσκα

 

Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Δέσκα».pdfpdf

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας