Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2020 του Κληροδοτήματος ¨Κωνσταντίνου Γκωλέτση υπέρ Τ.Κ. Ασπραγγέλων ¨.

Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κληροδοτήματος με την επωνυμία ¨Κωνσταντίνου Γκωλέτση υπέρ Τ.Κ. Ασπραγγέλων ¨.  pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας