Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος " Νικολάου Μαλάμη"

 Εγκριση προϋπολογισμού  διαχ. έτους 2019 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Ζαγορίου  με την επωνυμία " Κληροδότημα Νικολάου Μαλάμη  pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας