Εγκριση προϋπολογισμού 2018 του Κληροδοτήματος "Σπυρίδωνα Μπαλτατζή και των δωρεών Κ.Χολέβα-Β.Πανέτη"

 Εγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2018 του Κ.Α.Δ  μ ετην επωνυμία " Κληροδότημα Σπυρίδωνα Μπαλτατζή και των δωρεών Κ.Χολέβα- Β. Πανέτη που διαχειρίζεται ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων.pdf pdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας