Προϋπολογισμοί

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Εμφανίσεις
Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Κληροδοτήματος "Δ.Κ Φιλίτου Υπέρ Κοινότητας Ζίτσης" 22.11.2019 - 11:25 6
Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Κληροδοτήματος "Δ.Κ Φιλίτου Υπέρ Παρθεναγωγείου Ζίτσης" 22.11.2019 - 11:19 5
Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος "Αναστασίου Φιλίτου δι' υποτροφίας" 22.11.2019 - 11:02 9
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Ιδρύματος «Κληροδότημα Χαρ. Καστάνη» 21.11.2019 - 10:44 10
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Κληροδοτήματος «Δήμου & Ζαχαρούλας Σταθοπούλου» 21.11.2019 - 10:38 6
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Κληροδοτήματος «Οικογένειας Γεωργίου Περδικάρη» 21.11.2019 - 10:31 3
Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 του Κληροδοτήματος "Αγγελικής Παπάζογλου" 12.11.2019 - 8:44 14
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 Κ.Α.Δ «Νασίκα Ιωάννη» 17.10.2019 - 8:15 32
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Ιδρύματος « Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου – Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας » 9.10.2019 - 9:20 39
Εγκριση προϋπολογισμού 2019 του Ιδρύματος "Αλεξάνδρας χας Αριστοτέλη Πετεινού 9.10.2019 - 8:52 53
 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας