Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018 κληροδοτήματος «Νικολάου Γ. Φίστα»

Έγκριση προϋποκογισμού έτους 2018 κληροδοτήματος «Νικολάου Γ. Φίστα» υπέρ της Κ.Δ. Νυμφαίου. pdfproypol_fista__2018.pdf