Επαναληπτική ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων στην Αθήνα,ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ "Ευδοξίας Παπαλεξίου Τσέρτου"που διαχειρίζεται ο Δήμος Κόνιτσας

 Επαναληπτική  ανακοίνωση διαδικασίας  εκμίσθωσης  ακινήτων (δυο γραφείων)  στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ "Ευδοξίας Παπαλεξίου Τσέρτου" που διαχειρίζεται ο Δήμος Κόνιτσας. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας