Απόφαση Συντονιστή ΑΔ για έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου ( Αμπελώνες ) Ιδρύματος ¨Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου ¨

Απόφαση Συντονιστή ΑΔ για έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου ( Αμπελώνες ) Ιδρύματος ¨Σχολές Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου ¨.pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας