Τροποποίηση Απόφασης Συντονιστή ΑΔ για έγκριση απευθείας εκμίσθωσης καταστήματος ΚΑΔ Δήμου Ιωαννιτών ¨ Κληροδότημα Ελευθερίας Μπάρκα¨

Τροποποίηση Απόφασης Συντονιστή ΑΔ για έγκριση απευθείας εκμίσθωσης καταστήματος ΚΑΔ Δήμου Ιωαννιτών ¨ Κληροδότημα Ελευθερίας Μπάρκα¨.pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας