Απόφαση Συντονιστή ΑΔ για έγκριση απευθείας εκμίσθωσης διαμερίσματος Β1 Ιδρύματος ¨Ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου¨

Απόφαση Συντονιστή ΑΔ για έγκριση απευθείας εκμίσθωσης διαμερίσματος Β1 Ιδρύματος ¨Ορφανοτροφείο Γεωργίου Σταύρου¨.pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας