Ανακοίνωση διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτων (2 γραφείων) επί της οδού Ν. Ζέρβα 4-6, στα Ιωάννινα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος "Νικολάου Δημήτρη"

Ανακοίνωση διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτων (2 γραφείων) επί της οδού Ν. Ζέρβα 4-6, στα Ιωάννινα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος "Νικολάου Δημήτρη", που διαχειρίζεται ο Δήμος Δωδώνης. pdfpdf