Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος ΔΚ Φιλίτου Υπέρ Κοινότητας Ζίτσας

Απολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος ΔΚ Φιλίτου Υπέρ Κοινότητας Ζίτσας.pdfpdf

Ισολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος ΔΚ Φιλίτου Υπέρ Κοινότητας Ζίτσας.pdfpdf

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας