Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος χρήστου Πραβατζή της Δ.Κ. Κόνιτσας

Απολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος χρήστου Πραβατζή της Δ.Κ. Κόνιτσας.pdfpdf

Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος χρήστου Πραβατζή της Δ.Κ. Κόνιτσας.pdfpdf

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας