Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2019 του κληροδοτήματος Δ. και Ρ. Βαντή-OAPN Δήμου Κοζάνης

Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2019 του κληροδοτήματος Δ. και Ρ. Βαντή, τη διαχείρηση του οποίου έχει το ΝΠΔΔ ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας