Ανακοινώσεις

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για έκδοση αδειών επισκευής & αδειών επισκευής μικρής κλίμακας

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15-06-2016 λήγει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών επισκευής & αδειών επισκευής μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση κτισμάτων που έχουν πληγεί εξαιτίας των πλημμυρών σε περιοχές των Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την αριθ.πρωτ. pdfΔΑΕΦΚ/925/Α325/21-05-2015 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:ΩΙΖΑ465ΦΘΘΨ4Ω) Φ.Ε.Κ.1144/Β/16-06-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-06-2016 καταληκτική ημερομηνία.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Τ.Κ. 50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail: giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail: xastaskon@apdhp-dm.gov.gr.

Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18-03-2016 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (ΦΕΚ 729/Β/18.03.16 η με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1208/Α36/09-03-2016 - ΑΔΑ: ΨΟ034653ΟΞ-Ξ1Γ) που αφορά την επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 19-09-2016 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ. 501 00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Χατζηιωάννου Δημήτριο στο τηλέφωνο 24613 50164, fax 24613 50142 και e-mail: xatziioannoudim@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail: giatasa@apdhp-dm.gov.gr

Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016

Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/04-02-2016 Φ.Ε.Κ. 350/Β/17-02-2016 Απόφαση Υπουργού υποδομών, μεταφορών και δικτύων (ΑΔΑ: Ω11Ξ4653ΟΞ-ΙΥΞ) «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011»

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17-02-2016 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 350/Β/17-02-2016 η Απόφαση Υπουργού υποδομών, μεταφορών και δικτύων με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/04-02-2016 (ΑΔΑ:Ω11Ξ4653ΟΞ-ΙΥΞ) που αφορά προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011

Οι ενδιαφερόμενοι - ιδιοκτήτες των κτισμάτων που έχουν πληγεί από τα παραπάνω συμβάντα και πληρούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31-12-2016 στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στην αρμόδια υπηρεσία .

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στον Τ.Α.Σ. Κοζάνης στους κ.κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail: giatasa@apdhp-dm.gov.gr και Μανώλη Ιωάννη στο τηλέφωνο 24613 50214, fax 2461350142 και e-mail: manolisi@apdhp-dm.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα του τομέα http://www.apdhp-dm.gov.gr/tas.html

 

Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα "Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων"

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

14.10.15 tas afisaΣτα πλαίσια εφαρμογής του σχεδιασμού για την απόκτηση αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζοντας τις στοχευόμενες ενημερωτικές δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων», το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, την ευθύνη διοργάνωσης του ενημερωτικού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, έχει ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ. N. Κοζάνης) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης, σε μια από κοινού προσπάθεια αντισεισμικής άμυνας των σχολικών μονάδων.

Το ενημερωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης κατά τις ώρες από:

- 10:00 π.μ. – 12:30 μ. για τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων και

- 12:30 μ. – 14:30 μ.μ. για τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων

Υποβολή αιτήσεων από πολίτες πληγέντων περιοχών από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1143 Β/16-6-2015 η ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ/οικ. 2263/Α325/21-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΓΚΜ465ΦΘΘ-195) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των κατολισθήσεων στις Π.Ε.ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-06-2016 στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. ΤΚ 50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr.

Υποβολή αιτήσεων από πολίτες πληγέντων περιοχών από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1144Β/16-06-2015 η ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ/925/Α325/21-05-2015 ( ΑΔΑ:ΩΙΖΑ465ΦΘΘ-Ψ4Ω) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των πλημμυρών στις Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙNΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-09-2015 στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. ΤΚ 501 00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mailgiatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mailxastaskon@apdhp-dm.gov.gr.

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προσεισμικός έλεγχος – Παραδείγματα εφαρμογής», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 30 Ιουνίου με 1 Ιουλίου στην Κοζάνη

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Με στόχο την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων που αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου, ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κοζάνης (ΤΑΣ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ενημερωτικό σεμινάριο για μηχανικούς, με θέμα «Προσεισμικός έλεγχος – Παραδείγματα εφαρμογής», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 30 Ιουνίου με 1 Ιουλίου στην Κοζάνη.

Να σημειωθεί ότι η διοργάνωση του ενημερωτικού σεμιναρίου που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήταν κύρια επιδίωξη και ένας από τους βασικούς στόχους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδιασμού για προσεισμικούς ελέγχους των κτιρίων στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία.

Τα πορίσματα που θα προκύψουν από το ενημερωτικό σεμινάριο, θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διαπίστωση του επιπέδου συνεργασίας και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, σε επίπεδο προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων.

Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 θα συμμετέχουν υπάλληλοι μηχανικοί-μέλη των διμελών επιτροπών για τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κτιρίων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015, δεύτερη μέρα του ενημερωτικού σεμιναρίου, θα συμμετέχουν υπάλληλοι-μηχανικοί που υπηρετούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχουν επιλεγεί από τους φορείς τους.

Οι ώρες διεξαγωγής του διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου, που θα γίνει στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας στη Ζ.Ε.Π., είναι από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας