Ανακοινώσεις

Οριοθέτηση περιοχών & χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από πλημμύρες

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 01-03-2017 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/09-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΑΛ465ΧΘΞ-ΠΝΕ) που αφορά μεταξύ άλλων την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των πλημμυρών της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 στις Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΟΖΑΝΗΣ & ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31-05-2017 για διενέργεια α΄ αυτοψίας ή έως τις 28-02-2018 αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται σε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ.501.00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ζήση Αθήνα στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail: zisiat@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail: giatasa@apdhp-dm.gov.gr

Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι στις 02-02-2017 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (251/Β/02-02-2017) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Διόρθωση Σφάλματος Φ.Ε.Κ. 418/Β/14-02-2017) με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.182/Α321/18-01-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΚΧ465ΧΘΞ-0ΔΘ) που αφορά προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι-ιδιοκτήτες των κτισμάτων που έχουν πληγεί από τα παραπάνω συμβάντα και πληρούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31-12-2017 στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ.501.00 Κοζάνη, ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στην αρμόδια υπηρεσία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail: xastakon@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Μανώλη Ιωάννη στο τηλέφωνο 24613 50214, fax 2461350142 και e-mail: manolisi@apdhp-dm.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του τομέα http://www.apdhp-dm.gov.gr/tas.html.

Έλεγχοι κτιρίων

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Συνεχίστηκαν και σήμερα μακροσκοπικοί έλεγχοι από αρμόδιες διμελείς επιτροπές μηχανικών του Τμήματος Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Κοζάνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας σε συνεργασία με μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνολικά σε 463 κτίρια, σε περιοχές των Δήμων Ιωαννίνων, Ζίτσας, Ζαγορίου και Πωγωνίου της ΠΕ Ιωαννίνων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως προς την καταλληλότητά τους για χρήση.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες από τα παραπάνω κλιμάκια.

Οι πολίτες που έχουν εντοπίσει βλάβες στα κτίσματά τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση ελέγχου στην ιστοσελίδα του ΤΑΣ Κοζάνης (www.apdhp-dm.gov.gr/tas) και στους κατά τόπους Δήμους.

 

Οριοθέτηση περιοχών από τις πλημμύρες στις 20 και 21 Μαΐου 2016

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στις 27-09-2016 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. pdfΔΑΕΦΚ/3946/Α325/16-09-2016 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:623Χ4653ΟΞ-ΚΝ9) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των πλημμυρών στην Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 27-12-2016 στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ.501.00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικός ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 2461350229, fax 24613 50142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr.

 

Πληροφορίες: Ιστοσελίδα του ΤΑΣ Ν. Κοζάνης

 

 

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρώτης αυτοψίας

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15-06-2016 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρώτη αυτοψία σε κτίσματα που έχουν πληγεί εξαιτίας των κατολισθήσεων σε περιοχές των Π.Ε.ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την αριθ.πρωτ. pdfΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325/21-05-2015 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 7ΓΚΜ465ΦΘΘ-195) Φ.Ε.Κ.1143/Β/16-06-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-06-2016 καταληκτική ημερομηνία.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Τ.Κ. 501 00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152,fax 24613 50142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για έκδοση αδειών επισκευής & αδειών επισκευής μικρής κλίμακας

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15-06-2016 λήγει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών επισκευής & αδειών επισκευής μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση κτισμάτων που έχουν πληγεί εξαιτίας των πλημμυρών σε περιοχές των Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την αριθ.πρωτ. pdfΔΑΕΦΚ/925/Α325/21-05-2015 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:ΩΙΖΑ465ΦΘΘΨ4Ω) Φ.Ε.Κ.1144/Β/16-06-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-06-2016 καταληκτική ημερομηνία.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Τ.Κ. 50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail: giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail: xastaskon@apdhp-dm.gov.gr.

Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18-03-2016 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (ΦΕΚ 729/Β/18.03.16 η με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1208/Α36/09-03-2016 - ΑΔΑ: ΨΟ034653ΟΞ-Ξ1Γ) που αφορά την επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 19-09-2016 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ. 501 00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Χατζηιωάννου Δημήτριο στο τηλέφωνο 24613 50164, fax 24613 50142 και e-mail: xatziioannoudim@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail: giatasa@apdhp-dm.gov.gr

Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 01 Μαρτίου 2016

Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/04-02-2016 Φ.Ε.Κ. 350/Β/17-02-2016 Απόφαση Υπουργού υποδομών, μεταφορών και δικτύων (ΑΔΑ: Ω11Ξ4653ΟΞ-ΙΥΞ) «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011»

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17-02-2016 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 350/Β/17-02-2016 η Απόφαση Υπουργού υποδομών, μεταφορών και δικτύων με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/04-02-2016 (ΑΔΑ:Ω11Ξ4653ΟΞ-ΙΥΞ) που αφορά προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011

Οι ενδιαφερόμενοι - ιδιοκτήτες των κτισμάτων που έχουν πληγεί από τα παραπάνω συμβάντα και πληρούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31-12-2016 στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στην αρμόδια υπηρεσία .

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στον Τ.Α.Σ. Κοζάνης στους κ.κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail: giatasa@apdhp-dm.gov.gr και Μανώλη Ιωάννη στο τηλέφωνο 24613 50214, fax 2461350142 και e-mail: manolisi@apdhp-dm.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα του τομέα http://www.apdhp-dm.gov.gr/tas.html

 

Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα "Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων"

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

14.10.15 tas afisaΣτα πλαίσια εφαρμογής του σχεδιασμού για την απόκτηση αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζοντας τις στοχευόμενες ενημερωτικές δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων», το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, την ευθύνη διοργάνωσης του ενημερωτικού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, έχει ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ. N. Κοζάνης) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης, σε μια από κοινού προσπάθεια αντισεισμικής άμυνας των σχολικών μονάδων.

Το ενημερωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης κατά τις ώρες από:

- 10:00 π.μ. – 12:30 μ. για τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων και

- 12:30 μ. – 14:30 μ.μ. για τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων

Υποβολή αιτήσεων από πολίτες πληγέντων περιοχών από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1143 Β/16-6-2015 η ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ/οικ. 2263/Α325/21-05-2015 (ΑΔΑ: 7ΓΚΜ465ΦΘΘ-195) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των κατολισθήσεων στις Π.Ε.ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-06-2016 στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. ΤΚ 50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στο Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr.