Περίληψη αίτησης του Ιδρύματος "ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ" για ερμηνεία διαθήκης και Οργανισμού

Περίληψη αίτησης του Ιδρύματος με την επωνυμία "ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ" ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) για ερμηνεία της διαθήκης και Οργανισμού. Ημερομηνία δικασίμου 18.9.2019. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας