Κλήση για επαναφορά προς συζήτηση της από 15.06.2015 αίτησης της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσ/νικης προς το Εφετείο Ιωαννίνων, η οποία είχε ματαιωθεί λόγω εκλογών

Κλήση της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης προς το Εφετείο Ιωαννίνων για επαναφορά προς συζήτηση της από 15.06.2015 αίτησής της περί ερμηνείας των όρων της ιδιόγραφης διαθήκης του Λουκά Παπαναστασίου, με την οποία συστήθηκε το κληροδότημα "Λουκά και Ελπινίκης Παπαναστασίου στη μνήμη του μονάκριβου παιδιού τους Τάσου Παπαναστασίου", δικάσιμος για την εκδίκαση της οποίας είχε οριστεί αρχικά η 16.9.2015 και η συζήτηση της οποίας ματαιώθηκε λόγω της διενέργειας των εθνικών εκλογών της 20.9.2015. Νέα ημερομηνία δικασίμου 3.2.2016. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας