Αίτηση στο Εφετείο κληροδοτήματος " Αγορίτσας Χρ. Κουτσονίκου"

Αίτηση προς το Εφετείο Ιωαννίνων κληροδοτήματος "Αγορίτσας Χρ. Κουτσονίκου" για επωφελέστερη αξιοποίηση του ακινήτου απί της οδού Βασ. Ηρακλείου 43 στη Θεσσαλονίκη. pdfpdf

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας